• Gwarancja i serwis


Informacje wstępne


 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedanego produktu.
 2. Gwarancja prowadzona jest w systemie door-to-door, czyli od drzwi do drzwi. Sprzęt jest odbierany bezpośrednio w domu klienta, naprawiany i dostarczany ponownie do jego drzwi, w całości na koszt producenta. 
 3. Gwarancja dodatkowa (odpłatna) jest przedłużeniem gwarancji standardowej urządzeń z wykluczeniem akumulatorów, części eksploatacyjnych oraz oprogramowania. Przedłużenie gwarancji jest możliwe wyłącznie w okresie aktualnie trwającej gwarancji. Gwarancję można przedłużyć maksymalnie do łącznego trwania gwarancji 5 lat. 

  W celu przedłużenia gwarancji, prosimy o kontakt pod adresem biuro@cobbo.pl


 4. Części zamienne zakupione na sklepie lub wymienione podczas procedury serwisowej, są objęte gwarancją na okres jednego roku. Nie dotyczy elementów eksploatacyjnych (szczegóły w karcie gwarancyjnej każdego z produktu).

Procedura zgłoszenia serwisu gwarancyjnego


 1. Skontaktuj się z nami jeżeli stwierdzisz nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia poprzez formularz serwisowy mieszczący się pod adresem: https://form.jotform.com/serwiscobbo/formularz-serwisowy lub drogą korespondencyjną przesyłając zgłoszenie na adres IT Technology Poland Sp. z o.o. ul. Sanocka 29, 38-480 Rymanów, w którym umieścisz takie informację jak: imię i nazwisko, adres do zwrotu urządzenia, opis usterki, datę zauważenia występowania usterki.
 2. Spakuj urządzenie w sposób bezpieczny, tak, aby produkt nie był narażony na powstanie uszkodzeń podczas transportu. Czym jest bezpieczny sposób zapakowania? To sposób odzwierciedlający oryginalne opakowanie transportowe posiadające karton zewnętrzny wraz z wypełnieniem amortyzującym ruchy urządzenia podczas transportu. Dołącz oryginał lub kopie dowodu zakupu (paragon albo faktura VAT) do przekazywanego produktu.

  Uwaga: W wypadku nieprawidłowego zabezpieczenia paczki na czas transportu, serwis ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki z uwagi na ryzyko powstania dodatkowych uszkodzeń w trakcie transportu.


 3. Produkt dostarczony do serwisu powinien zostać oczyszczony z elementów nieznajdujących się oryginalnie w nim, takich jak: nieczystości znajdujące się w pojemniku na odpady robotów sprzątających, żywność znajdująca się w misie urządzenia kuchennego, woda w zbiorniku robota do mycia okien i inne elementy i substancje znajdujące się w wyżej wymienionych miejscach urządzeń. W przypadku nieczystości znajdujących się w wyżej wymienionych miejscach serwis ma prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za przeprowadzenie czynności czyszczenia urządzenia.
 4. Wyślij urządzenie na adres: IT Technology Poland Sp. z o.o. ul. Sanocka 29, 38-480 Rymanów. Produkt może zostać dostarczony również osobiście w godzinach od 8:00 - 16:00 (pon. – pt.). 
 5. Zaczekaj na zwrot produktu. Procedura serwisowa potrwa maksymalnie do 21 dni od daty dotarcia do autoryzowanego punktu serwisowego produktów. Po skutecznej naprawie Klient otrzymuje naprawiony produkt wraz z dokumentem serwisowym z wyszczególnieniem zgłoszonej usterki i zakresu wykonanych prac naprawczych/serwisowych. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 6. Podczas wystąpienia nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia urządzenia w wyniku braku wykonywania czynności konserwacyjnych wymienionych w instrukcji obsługi urządzenia, serwis ma prawo do pobrania opłaty w wysokości 50 zł za przeprowadzenie ekspertyzy urządzenia.

Naprawy pogwarancyjne

 1. Dystrybutor prowadzi na terenie Polski, w Rymanowie - centrum napraw serwisowych, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych (odpłatnych).

Kliknij w poniższy przycisk lub zeskanuj kod QR i zgłoś

serwis gwarancyjny.

frame.png
serwisgwarancyjny.png

Kliknij w poniższy przycisk lub zeskanuj kod QR i zgłoś

serwis pogwarancyjny.

frame.png
serwispogwarancyjny.png