Czy wiesz że marka COBBO Robotics posiada zastrzeżony znak towarowy?

Jako marka COBBO Robotics jesteśmy objęci ochroną Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Co to oznacza?
  • Jesteśmy jedynym właścicielem zastrzeżonego znaku towarowego COBBO Robotics ®

  • Stosujemy charakterystyczne oznaczenie ®, które pozwala rozpoznać zastrzeżone znaki towarowe

  • Użycie takiego oznaczenia bez uprzedniej rejestracji w Urzędzie Patentowym, bądź bez pozwolenia właściciela znaku, grozi wysoką karą grzywny

  • Zastrzeżony znak towarowy stanowi potwierdzenie oryginalności produktów
Symbol ochronny ®, został uznany jako uniwersalny symbol zastrzeżonego znaku towarowego na całym świecie. Oznaczenie jest widoczne przede wszystkim przy nazwach popularnych, dużych firm. Coraz częściej obserwuje się przejawy działań nieuczciwej konkurencji, szczególnie w Internecie. Należy pamiętać, że znak towarowy jest również nieodłącznym elementem komunikacji między marką (produktem), a klientem. Najczęściej znakiem towarowym są słowa czy logo. Wartym odnotowania jest fakt, iż nie ma wymogu co do graficznego przedstawienia znaku towarowego. Zastrzeżenie znaku towarowego to skuteczny sposób ochronny w sytuacjach bezprawnego wykorzystywania znaku marki.
Poruszając się w internecie, bądź mając styczność z produktami oznaczonymi symbolem ®, masz pewność, że dany znak jest zastrzeżony i potwierdza oryginalność jego pochodzenia.Sprawdź rodzaje i przykłady znaków towarowych:

https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy