W tym poradniku nauczymy się w jaki spobób skalibrawać wagę w naszym urządzeniu COBBO Thermo Plus TP6.

Do kalibracji będziemy potrzebować odważnika o masie równej 1kg.

Kiedy powinniśmy przeprowadzić kalibracje?

Kalibracje należy przeprowadzić w chwili gdy mamy pewność iż nasz robot nie waży prawidłowo. Najlepszym sposobem sprawdzenia tego jest włączeie funkcji ważenia wyzerowanie wagi i umieszczenie w misie elementu o wadzę równej 1kg. Jeśli waga pokazuje inną wartść należy przeprowadzić kalibracje.

Proces kalibracji.

1. Uruchamiamy naszego robota i przechodzimy w "Funkcja wagi".
2. 
Naciskamy i przytrzymujemy palec na napisie "W celu ważenia dodaj..." aż do momentu przełączenia się w tryb "Kalibracja wagi".


3. Naciskamy przycisk z symbolem "0".
4. Gdy waga została wyzerowana, możemy umieścić w naszyniu do ważenia nasz kilogramowy obciążnik. 


5. Po pokazaniu przez wagę ilości innej niż 1000g należy przycisnąć przycisk "Kalibracja" a następnie zdjąć z wagi obciążnik.


6. Po zdjęciu obciąnika waga powinna pokazywać wartość równą "0". Jeśli wartość ta jest inna to należy wcisnąć ponownie przycisk "0" i po wyzerowaniu wagi wyjść z funkcji "Kalibracja wagi". Po tej czynności waga jest już prawidłowo skalibrowana.

Jeśli masz problem z przeprowadzeniem kalibracji zapraszamy do kontaktu pod numerem 17 250 20 85