Instrukcja łączenia robotów serii PRO z aplikacją za pomocą sieci Wi-Fi:

1. Uruchom robota poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania
2. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ładowania i sprzątania miejscowego do momentu sygnalizacji diody na kolor pomarańczowy
3. Po usłyszeniu komunikatu, przejdź do aplikacji i rozpocznij dodawanie urządzenia
4. Potwierdź zrestartowanie urządzenia
5. Kliknij "Połącz teraz" i wybierz z dostępnych sieci Wi-Fi sieć o nazwie "SmartLife-xxxxxx
6. Jeśli pojawi się komunikat o braku internetu, wówczas zignoruj go (robot nie posiada w sobie danych internetowych)
7. Powróć do aplikacji.
8. Po usłyszeniu komunikatu robot rozpocznie łączenie się z siecią Wi-Fi oraz Twoim smartfonem.
9. Upewnij się, że zarówno Smartfon jak i robot wykrywają możliwie jak najlepszy sygnał Wi-Fi.
10. Jeżeli dodawanie powiodło się, kliknij przycisk "Zakończono".

W przypadku jakichkolwiek problemów w powyższym procesie - skontaktuj się z serwisem dostępnym pod numerem telefonu: 17 200 03 60.