Instrukcja łączenia robota z aplikacją mobilną Tuya Smart

Uwaga: poniższa instrukcja jest jedynie podstawowym przewodnikiem. Ze względu na aktualizacje oprogramowania, wygląd aplikacji może się różnić. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym interfejsem aplikacji. Instrukcja dotyczy modeli:

 - COBBO PRO 27
 - COBBO PRO 27+
 - COBBO PRO 27 UV
 - COBBO LF80


Pobieranie i instalacja aplikacji Tuya Smart

Pobierz i zanistaluj aplikację na Twoim smartfonie - w tym celu wejdź w aplikację Sklep Play (system Android) lub App Store (system iOS), a następnie wyszukaj aplikację Tuya Smart i pobierz ją.

Rejestracja konta oraz proces logowania

Otwórz zainstalowaną aplikację i rozpocznij rejestrację swojego konta. Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać w aplikacji.
Następnie ustaw hasło (6-20 znaków). Hasło musi zawierać zarówno litery jak i cyfry.

Ważna informacja - aby współdzielić konto z inną osobą i sterować robotem, wystarczy zalogować się do aplikacji na podany adres mailowy i hasło.


Dodawanie nowego urządzenia do aplikacji

Zanim dodasz urządzenie do aplikacji, upewnij się, że Twój smartfon ma włączoną lokalizację (w innym wypadku aplikacja poprosi Cię o jej udostępnienie) oraz jest połączony z domową siecią Wi-Fi.

Kliknij w przycisk "Dodaj urządzenie", a następnie z panelu po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę "Małe urządzenia". Przejdź niżej i zlokalizuj ikonę robota sprzątającego o nazwie "Auto-odkurzacz (Wi-Fi)". Teraz wybierz domową sieć Wi-Fi i wprowadź hasło.

Uwaga: Jeżeli sieć Wi-Fi działa na paśmie 5GHz, wówczas przełącz je na pasmo 2,4GHz (pasmo można zmienić w ustawieniach routera). Nieprawidłowe hasło lub sieć działająca w paśmie 5GHz może spowodować błąd w połączeniu robota z aplikacją.Resetowanie połączenia Wi-Fi w robocie

Uruchom robota sprzątającego poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania. Po usłyszeniu powitalnego komunikatu, gdy robot jest gotowy do pracy, wciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski:

- PRO 27/PRO 27+ - wciśnij przycisk ładowania i sprzątania punktowego (przyciski znajdujące się po zewnętrznych stronach)
- PRO 27 UV/LF80 - wciśnij przycisk zasilania i ładowania.

Po upływie kilku sekund usłyszysz komunikat głosowy.

Potwierdź wykonanie czynności.  Teraz wyświetli się wybór spośród 2 opcji - wybierz "Mode AP"

Łączenie urządzenia z domową siecią Wi-Fi.

Przejdź dalej i wybierz z listy dostępnych opcji sieć "SmartLife-xxxxx" (gdzie x oznaczają numer identyfikacyjny robota). Ignorujemy informację o braku Internetu i powracamy do aplikacji (np. klikając wstecz na smartfonie). Teraz robot będzie łączył się z Twoim smartfonem. Postępy będą sygnalizowane stosownymi komunikatami dźwiękowymi.

Aby proces łączenia się z siecią Wi-Fi przebiegł pomyślnie, upewnij się, że Twój smartfon oraz robot wykrywają możliwie jak najlepszy sygnał sieci Wi-Fi. Jeśli proces łączenia powiódł się, wciśnij przycisk "Zakończono".
Zalety korzystania z aplikacji Tuya Smart

Aplikacja, za pomocą której łączymy roboty sprzątające COBBO, jest kompatybilna z innymi inteligentnymi urządzeniami w naszym domu. Sterowanie robotem w aplikacji pozwala na użycie wszystkich dostępnych funkcji. Dostosowanie określonych funkcji pozwoli m.in. ustalić harmonogram sprzątania, dzięki czemu zawsze wracamy do czystego domu, ponieważ robot może pracować nawet gdy nikogo nie ma w domu.

Kontakt telefoniczny i pomoc w obsłudze

Jeżeli potrzebujesz pomocy w połączeniu robota, bądź masz jakiekolwiek inne pytania związane z jego użytkowaniem - skontaktuj się z serwisem dostępnym pod numerem telefonu:

17 200 03 60
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.