Ten poradnik pozwoli Ci zapoznać się z aplikacją Tuya Smart krok po kroku od momentu połączenia z nią robota. Dzięki poradnikowi poznasz mnóstwo przydatnych funkcji i dowiesz się jak ich używać.

Kliknij link poniżej, aby otworzyć i obejrzyć w serwisie YouTube poradniki dotyczące aplikacji Tuya Smart!


https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBx4aRm8wPxZI7dBXk8W2L2KJ-nTrY4Z

Uwaga -
 instrukcja bazuje na modelu COBBO PRO 27 UV, niektóre funkcje mogą różnić się w innych modelach, bądź wersjach aplikacji.

Rysowanie map


Pierwsze zadanie w aplikacji polega na zeskanowaniu mapy mieszkania. W tym celu otwieramy drzwi do każdego pomieszczenia. Najlepiej jest podnieść także krzesła na stół i usunąć inne, drobne elementy z podłogi.

Podczas skanowania, robota uruchamiamy na samo odkurzanie, czyli bez założonej konsoli mopującej. Po naciśnięciu w aplikacji przycisku "start", robot wyruszy ze stacji i będzie jednocześnie odkurzał oraz skanował przestrzeń. Zalecamy, aby robot po uruchomieniu pracował samodzielnie, bez naszej ingerencji.

Po zakończeniu pracy, robot sam wróci do stacji i rozpocznie ładowanie, aby być gotowym do następnego sprzątania.

Powinniśmy zobaczyć kolorową mapę przestrzeni z podziałem na pomieszczenia. Oznacza to, że robot zakończył skanowanie i utworzył mapę.

Aby zapisać stworzoną mapę, należy wejść w menu "więcej", "mapy" i kliknąć "zapisz". Poniżej pojawi się ona jako nowa pozycja.

Dla drugiego piętra postępujemy identycznie, jednak nie trzeba przenosić stacji. Uruchamiamy robota naładowanego na 100% w dowolnym miejscu na piętrze. Robot po skończonej pracy na piętrze wróci do miejsca skąd został uruchomiony, przejdzie w stan czuwania i utworzy kolorową mapę, którą możemy zapisać w folderze z mapami.

Od tej pory, jeśli w domu jest więcej niż jedna kondygnacja, a przeniesiemy robota między nimi robota, należy przed startem wybrać odpowiednią mapę z folderu "mapy" w menu "więcej".Edycja map

Aby przejść do trybu edycji mapy, należy wejść na pulpit sterujący. Po prawej stronie, na wysokości mapy znajduje się przycisk "Edycja mapy" lub "Edycja pomieszczeń".

Po kliknięciu, wchodzimy w tryb edycji mapy. U dołu ekranu znajdują się cztery funkcje - "połącz pokoje"/"podziel pokoje"/"zmień nazwę"/"ustawienia".

Funkcja "połącz pokoje" pozwala podczas jednej operacji połączyć dwa sąsiadujące pomieszczenia w jedno. Aby to wykonać, kliknij "połącz pokoje" i wybierz dwa przylegające do siebie pokoje. Naciśnij OK, aby potwierdzić operację.

Funkcja "podziel pokoje" pozwala podczas jednej operacji podzielić wybrane pomieszczenie na dwa odrębne pokoje. Aby to wykonać, kliknij podziel pokoje - pojawi się linia zakończona kropkami. Linia wyznacza miejsce podziału pomieszczenia. Można zmieniać ułożenie linii, pociągając za jej końce, czyli kropki. Linia musi przebiegać przez cały kolor pokoju. Naciśnij OK, aby potwierdzić operację.

Funkcja "zmień nazwę" pozwala zmienić nazwę pomieszczeń. Aby to wykonać, kliknij "zmień nazwę" i wybierz pokój, w którym chcesz zmienić nazwę. Zobaczysz kilka propozycji nazw pokojów, jednak można wpisać swoją własną. Kliknij OK, aby zatwierdzić.

Funkcja "ustawienia" pozwala dostosować siłę ssącą i poziom dozowania wody indywidualnie do każdego pokoju. Zalecamy dostosowanie tej funkcji dopiero po kilku użyciach. Więcej na ten temat dowiesz się później.

Po dokonaniu zmian na pulpicie sterującym, możesz zapisać bieżącą mapę, a tym samym zaktualizować istniejący już zapis tej kondygnacji w menu "więcej", w pozycji "mapy".Strefy zastrzeżone i wirtualne granice

Znajdując się na głównym panelu sterującym, możesz zastrzec miejsca, do których robot nie wjedzie - zarówno w formie strefy, jak i linii.

Kliknij po prawej stronie ekranu przycisk "obszar zastrzeżony", aby przejść do opcji dodawania miejsc zakazanych.

Kliknij czerwony przycisk "dodaj obszar", a na środku ekranu pojawi się tzw. strefa zakazana. Robot nigdy nie będzie wjeżdżał na teren tej strefy. Możesz przesuwać palcem taką strefę, a za pomocą przycisków umiejscowionych w rogach utworzonej strefy, możliwa jest zmiana rozmiaru, zmiana nazwy oraz obrót strefy. Kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu strefy, aby ją usunąć.

U góry ekranu, kliknij przycisk "wirtualna ściana", aby przełączyć się na tryb dodawania wirtualnych ścian. Kliknij po prawej stronie ekranu przycisk, a pojawi się linia, przez którą robot nie będzie przejeżdżał.

Wracamy do zakładki "obszar zastrzeżony". Kliknij niebieski przycisk "bez mop", aby utworzyć strefę bez mopowania. Robot nie będzie wjeżdżał na teren tej strefy, jeśli znajduje się w trybie mopowania. Gdy robot będzie pracował tylko w trybie odkurzania, wówczas będzie wjeżdżał na teren tej strefy.

Naciśnij u dołu przycisk "zapisz", aby zapisać wprowadzone zmiany na bieżącej mapie.Tryby sprzątania

Na pulpicie sterującym, u dołu ekranu, tuż nad czterema okrągłymi przyciskami, znajdują się tryby sprzątania. Przed uruchomieniem robota, możesz wybrać jeden z nich, aby zdecydować jaki obszar robot będzie sprzątał.

Tryb "auto" - po kliknięciu "start" robot sprząta całą dostępną dla niego powierzchnię.

Tryb "pokoje" - możesz wybrać jedno lub więcej pomieszczeń do posprzątania. Kliknij "start", a Robot zrealizuje swoją pracę zgodnie z kolejnością wskazywanych pomieszczeń.

Tryb "strefa" - kliknij po prawej stronie ekranu przycisk "utwórz obszar", a na środku ekranu pojawi się biała strefa. Dostosuj strefę i kliknij "start", a robot posprząta wszystko w obszarze strefy i wróci do stacji.

Tryb "punktowe" - kliknij dowolne miejsce na mapie, a pojawi się pinezka. Po kliknięciu "start", robot wyruszy do wyznaczonego punktu i posprząta kwadratowy obszar o wielkości, a następnie wróci do stacji.Zmiana siły ssania i dozowania wody

Będąc na pulpicie sterującym, możesz zmienić parametr siły ssania oraz ilości dozowanej wody podczas mopowania.

Kliknij u dołu przycisk "ssanie", aby zmienić poziom mocy ssącej.
Kliknij po lewej stronie, na wysokości mapy przycisk "kontrola wody", aby zmienić poziom dozowanej wody.

Systemy sprzątania

Dodatkowe systemy sprzątania znajdują się w menu "więcej", dostępnym u dołu ekranu na pulpicie sterującym. Zmieniamy je przed startem robota.

Aktywacja "trybu dywanu" pozwala robotowi automatycznie podnosić siłę ssącą, w momencie, kiedy znajduje się na dywanie.

Aktywacja "trybu szorowania", polega na zmianie sposobu poruszania się robota. Będzie on wykonywał dodatkowe ruchy po skosie, przypominające kształt litery "Y". Jest to szczególnie polecany tryb przy wymagających, zaschniętych plamach w mopowaniu.

Aktywacja trybu "dokładne w kratkę" spowoduje poruszanie się robota wzdłuż i wszerz, tworząc charakterystyczną kratkę. Ten tryb doskonale spisuje się podczas odkurzania, szczególnie na dywanach.

Zaznaczenie zarówno opcji "szorowania", jak i "dokładne w kratkę", spowoduje uruchomienie tzw. trybu PRO. Robot będzie poruszał się wzdłuż, wszerz oraz z dodatkowymi ruchami po skosie. Łącznie, robot przejeżdża to samo miejsce nawet do 10 razy.Menu "więcej"

a) Funkcja "harmonogram", pozwala na dostosowanie automatycznego uruchomienia robota o ustalonej godzinie w dowolny dzień tygodnia. Możesz zdecydować, czy harmonogram ma być powtarzalny, a także wybrać tryb sprzątania, moc siły ssącej lub ilość dozowanej wody.

b) "Tryb pilota" uruchamia panel sterujący, przypominający standardowy pilot do sterowania robotami sprzątającymi.

c) Funkcja "znajdź robota" wywoła komunikat głosowy, który pozwoli Ci zlokalizować gdzie obecnie znajduje się robot w Twoim domu.

d) Folder "mapy" służy do resetowania aktualnej (czyli bieżącej mapy), zapisywania jej na stałe - pojawia się ona poniżej aktualnej mapy, oraz przywracania (czyli wcztywania) zapisanych poniżej pozycji.

e)"Tryb dywanu" uaktywnia automatyczne podnoszenie siły ssącej na dywanach.

f) "Tryb własny" uruchamia indywidualne parametry siły ssania i dozowania wody, które można edytować za pomocą funkcji "ustawienia" w trybie edycji mapy na pulpicie sterującym. Aktywacja funkcji trybu własnego spowoduje, że robot będzie automatycznie zmieniał parametry, w zależności od pomieszczenia, w którym się znajduje.

[TRYB EDYCJI MAPY] Aby dostosować indywidualne parametry ssania i dozowania wody, należy kliknąć ostatnią opcję, w trybie "edycji mapy", czyli "ustawienia". Wybieramy pomieszczenie i zmieniamy parametry według preferencji. Stosując indywidualne parametry, zwróć uwagę jaka powierzchnia znajduje się w pomieszczeniu, dla którego zmieniasz siłę ssania i dozowania wody.

Siła ssania - w pomieszczeniach bez wykładzin i dywanów, zalecamy stosowanie średniej lub niskiej siły ssącej. Robot na codziennym sprzątaniu bez problemu poradzi sobie z zadaniem. Dla pomieszczeń z dywanami i wykładzinami, zalecamy użycie mocnej siły ssania.

Dozowanie wody - w pomieszczeniach z podłogą drewnianą, panelami czy parkietem, zalecamy użycie niskiego poziomu dozowania wody. Możesz ustawić większy jeśli wiesz, że na danej powierzchni robot lepiej sobie radzi w ustawieniu większej intensywności. Na płytkach możesz ustawić średnie lub duże dozowanie wody. Jeśli podłoga jest w połysku, na największym poziomie dozowania wody robot może się ślizgać, tzn. poruszać się w nieregularny sposób. Wówczas zmniejsz dozowanie na niższy poziom.

g) Funkcja stacji odsysającej jest dostępna dla robotów, które ją posiadają. Możesz zmienić częstotliwość automatycznego opróżnienia robota, uruchomić odsysanie lub całkowicie je wyłączyć.

h) W menu "historia pracy", znajduje się podsumowanie przebiegu robota, a także widnieje zapis każdego wykonanego cyklu. Klikając na dowolny cykl, wyświetla się mapa z trasą sprzątania, a także podsumowanie ile robot posprzątał i o której godzinie został uruchomiony.

i) Funkcja "język i głośność" pozwoli Ci zmienić język jak i głośność komunikatów dźwiękowych w robocie.

j) Tryb "nie przeszkadzać" polega na ustawieniu przedziału czasowego, w którym robot nie uruchomi się na żadne sprzątanie, np. z harmonogramu.

g) Folder "eksploatacja", służy do sprawdzenia pozostałego czasu eksploatacji wymiennych akcesoriów.

h) Pozycja "więcej informacji", wyświetli szczegółowe informacje dotyczące Twojego robota, takie jak wersja oprogramowania, wersja systemowa, czy numer seryjny.