Wymiana worka na kurz w automatycznej stacji opróżniającej:

1. Otwórz górną pokrywę stacji
2. Pociągnij za uchwyt worka i wyciągnij go
3. Wyrzuć zużyty worek
4. Zainstaluj nowy worek w miejsce poprzedniego
5. Upewnij się, że otwór worka jest dopasowany do wylotu kanału ssącego.
6. Zamknij górną pokrywę stacji.

Zaleca się wymianę worka co 6-8 tygodni.